Khái quát công ty

Tên công ty Công ty cổ phần Thực phẩm Ise
Địa chỉ trụ sở chính công ty
Trụ sở kinh doanh Tokyo
8F Tokyo Kotsu Kaikan, 2-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 100-0006
[Xem BẢN ĐỒ đường đi tại đây]
03-6758-6922 (Tổng đài)
Trụ sở chính Konosu
3440 Mida, Kounosu-shi, Saitama-ken, Japan, 365-8555
[Xem BẢN ĐỒ đường đi tại đây]
048-596-2711 (Tổng đài)
Thành lập Tháng 6 năm 1912
Vốn điều lệ 20 triệu yên
Đại diện Chủ tịch HĐQT Ise Hikonobu
Doanh thu 471 tỷ yên (giai đoạn 1/2/2017~31/1/2018)
Số nhân viên 732 người (giai đoạn 1/2/2017~31/1/2018)
Văn phòng kinh doanh
Văn phòng kinh doanh Sendai
5F VILLAGE 106, 3-4-16 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, Japan, 983-0852
TEL: 022-292-3950 FAX: 022-292-3965
Văn phòng kinh doanh Trứng gà Kanto
8F Tokyo Kotsu Kaikan, 2-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 100-0006
TEL: 03-6758-6923 FAX: 03-6551-2433
Văn phòng kinh doanh Nagano
2F Canopus Oshimada, 1220-1 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano-ken, Japan, 381-2212
TEL: 026-286-2564 FAX: 026-286-2574
Văn phòng kinh doanh Nagoya
3F Tòa nhà ISE Nagoya, 1-23-14 Meiekiminami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan, 450-0003
TEL: 052-533-5005 FAX: 052-533-5006
Văn phòng kinh doanh Kanazawa
2-9-8 Hirooka, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, Japan, 920-0031
TEL: 076-262-5622 FAX: 076-262-3258
Văn phòng kinh doanh Osaka
Tòa nhà Kimura 301, 5-11-19 Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan, 532-0011
TEL: 06-6886-3003 FAX: 06-6886-3047
Văn phòng kinh doanh Kyushu
1606 Osaki, Onga-cho, Onga-gun, Fukuoka-ken, Japan 811-4342
TEL: 093-293-3288 FAX: 093-293-1373
Nhà máy
Nhà máy Đóng gói Shikama
7-10 Kurosawa Kitsuke, Shikama-cho, Kami-gun, Miyagi-ken, Japan, 981-4111
TEL: 0229-65-3042 FAX: 0229-65-4012
Nhà máy Trứng gà không vỏ Shikama
7-10 Kurosawa Kitsuke, Shikama-cho, Kami-gun, Miyagi-ken, Japan, 981-4111
TEL: 0229-65-2031 FAX: 0229-65-2470
Nhà máy Đóng gói Ishioka
2459-3 Mimura, Ishioka-shi, Ibaraki-ken, Japan, 315-0048
TEL: 0299-35-4004 FAX: 0299-24-3086
Nhà máy Đóng gói Ogawa
1081-14 Noda, Omitama-shi, Ibaraki-ken, Japan, 311-3411
TEL: 0299-58-1781 FAX: 0299-58-1179
Nhà máy Đóng gói Minori
1971-1 Koiwato Nishimine, Omitama-shi, Ibaraki-ken, Japan, 319-0107
TEL: 0299-48-4171 FAX: 0299-48-4181
Nhà máy Đóng gói Niigata
921-1 Sanga, Seiro-machi, Kitakanbara-gun, Niigata-ken, Japan, 957-0122
TEL: 0254-27-2544 FAX: 0254-27-8109
Nhà máy Đóng gói Anamizu
10-7-1 Kawashiri Moto Nakaiminami, Anamizu-machi, Hosu-gun, Ishikawa-ken, Japan, 927-0008
TEL: 0768-56-1621 FAX: 0768-56-1223
Nhà máy Kanazawa
2-9-8 Hirooka, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken, Japan, 920-0031
TEL: 076-262-5622 FAX: 076-262-3258
Nhà máy Đóng gói Okayama
679-1 Koyoo, Misaki-cho, Kume-gun, Okayama-ken, Japan, 709-3711
TEL: 0868-66-7357 FAX: 0868-66-7356
Nhà máy Trứng gà không vỏ Okayama
679-1 Koyoo, Misaki-cho, Kume-gun, Okayama-ken, Japan, 709-3711
TEL: 0868-66-7335 FAX: 0868-66-7356