ระบบอิเสะ อินทิเกรชัน

เพราะเป็นอาหารที่มีโอกาสทานกันเป็นประจำ จึงควรเลือกไข่ที่มีความปลอดภัยไม่ใช่หรือ?

ทานกันได้อย่างสบายใจ
การควบคุมคุณภาพที่ทั้งบริษัทควบคุมจัดการร่วมกันอย่างเต็มกำลัง ซึ่งเรียกว่า ระบบอิเสะ อินทิเกรชัน
ระบบอิเสะ อินทิเกรชัน

ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ไก่หรือไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การจัดเก็บไข่ การบรรจุ ไปจนถึงการขนส่งของอิเสะ ฟู้ดส์
ทุกกระบวนการเราดำเนินการเองร่วมกัน

ปกติกระบวนการดังกล่าวมักจะดำเนินการผ่านทางผู้ประกอบการหลายแห่ง แต่เมื่อเราดำเนินงานเอง
ทำให้สามารถให้บริการไข่ที่มีคุณภาพสูง และทานกันได้อย่างสบายใจจริงๆ ในทุกวัน

ความลับของไข่ที่ทุกคนซื้อทานกันได้อย่างสบายใจ

1 การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ไก่
(พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไก่ไข่)

เมื่อพูดถึงคุณภาพของไข่ สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ (เชื้อซาลโมเนลลา (SE)) นอกจากการปนเปื้อนดังกล่าวจะเกิดจากการสัมผัสภายนอกกับสัตว์ตัวอื่นแล้ว การติดเชื้อภายในร่างกายของไก่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ไข่

สาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ (เชื้อซาลโมเนลลา (SE)),การสัมผัสจากภายนอก,การติดเชื้อจากภายใน

ด้วยเหตุนี้เอง อิเสะจึงได้ใส่ใจตั้งแต่รุ่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ (สายพันธุ์ไก่) ของไก่ไข่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเลี้ยงดูไก่ที่มีสายพันธุ์แน่ชัดในสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดี
ลูกเจี๊ยบที่เกิดจากไก่สายพันธุ์เหล่านี้จะกลายมาเป็นไก่ไข่นั่นเอง

2 การเลี้ยงดูไก่ไข่

ลูกเจี๊ยบแรกเกิดจะได้รับการเลี้ยงดูเพื่อให้เติบโตเป็นไก่ไข่สุขภาพดี ด้วยการให้วัคซีนที่เหมาะสม อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย โดยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่ยังเป็นลูกเจี๊ยบ
ไก่สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายภายในโรงเรือนแบบปิดที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูภายนอกที่เป็นพาหะเชื้อแบคทีเรียและอื่นๆ แทรกซึมเข้ามาได้ และมีการจัดการสภาพแวดล้อม อากาศ และสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการให้อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบครัน

3 การเก็บไข่

ไข่ที่ได้จะถูกลำเลียงขึ้นบนสายพาน และเก็บรวบรวมไว้ในแต่ละวัน
จากนั้นจะมีการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาความสดใหม่ของไข่

4 โรงงานบรรจุหีบห่อ

ทำความสะอาด   ตรวจสอบไข่แตก   ตรวจสอบความผิดปกติของไข่

เมื่อผ่านขั้นตอนการทำความสะอาด ตรวจสอบไข่แตก และตรวจสอบความผิดปกติของไข่แล้ว ไข่เหล่านั้นก็จะถูกนำไปบรรจุหีบห่อ
มีการตรวจสอบหน่วยฮอก (Haugh Unit (ตรวจคุณภาพภายในของไข่ไก่)) ทุกวัน ซึ่งจะเป็นการตรวจเช็กความสดใหม่ของไข่โดยดูจากความแข็งของเปลือกไข่ สีของไข่แดงและไข่ขาว

ตรวจสอบความแข็งของเปลือกไข่   ตรวจสอบสีของไข่แดง   ตรวจสอบความหนาของไข่ขาว

5 การส่งผลิตภัณฑ์

ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นศัตรูตัวฉกาจในการรักษาความสดใหม่ของไข่ จึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บไข่ไปจนถึงการส่งสินค้าของโรงงาน

การควบคุมอุณหภูม, เก็บไข่, โรงงานบรรจุหีบห่อ, ขนส่ง

ไข่ไก่จะถูกขนส่งแบบแช่เย็นด้วยรถบรรทุกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ไข่ของอิเสะ ฟู้ดส์

มีการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสี *ในหน้าลิงค์นี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่น