การจัดการเพื่อมุ่งสู่การเกษตรแบบหมุนเวียน

อิเสะ ฟู้ดส์มีการนำผลพลอยได้ต่างๆ จากการผลิตไข่ไก่มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในนั้นก็คือการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้มูลไก่

เราจะนำมูลไก่ที่เก็บได้จากโรงไก่มาแปรรูปที่โรงงานปุ๋ยหมัก จนได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง "อิเสะกรีน"
ไก่ที่นี่ถูกเลี้ยงให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดี ไม่เคยมีการใช้ยาปฏิชีวนะ จึงทำให้ได้ไข่ไก่ที่อร่อย และทุกคนทานได้อย่างสบายใจ ทั้งยังทำให้มูลของไก่กลายเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย
ปุ๋ยจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดิน รากของพืชจึงเติบโตได้อย่างเต็มที่ ทำให้ได้ข้าวและผักที่ทั้งอร่อยและทานได้อย่างสบายใจ

ในการทำเกษตรแบบหมุนเวียนนี้ ไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างการหมุนเวียนความอร่อยและความสบายใจอีกด้วย
อิเสะ ฟู้ดส์ให้ความสำคัญกับการ "ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม" เป็นอันดับหนึ่ง จึงจะเพิ่มการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการหมุนเวียนที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

Step.1การเก็บมูลไก่
 〜มูลไก่ที่มีคุณภาพดี〜

เราเลี้ยงไก่สุขภาพดีเพื่อผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพสูง และคำนึงถึงการจัดการสุขอนามัยในโรงไก่ปิดที่สะอาด และป้องกันไม่ให้ศัตรูจากภายนอกที่เป็นพาหะนำแบคทีเรียและอื่นๆ เข้ามาได้ อีกทั้งไก่ที่ถูกเลี้ยงไว้จะได้รับอาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการเก็บมูลของไก่ โดยมูลไก่จะตกไปอยู่ที่สายพานเลื่อนใต้กรง ซึ่งจะไม่สัมผัสกับไข่หรือตัวไก่ และเก็บมูลได้โดยอัตโนมัติ

Step.2การแปรรูปที่โรงงานปุ๋ยหมัก
 〜ขั้นตอนการหมัก〜

สิ่งที่ได้จากการหมักก็คือ "ปุ๋ยหมัก" มูลที่เก็บมาได้จะถูกหมักไว้ในโรงงานประมาณ 80 วัน และลดความชื้นให้ได้ถึง 20% เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีความเสถียร โดยในระหว่างที่หมักจะต้องปล่อยให้มีอากาศเข้าไปในมูลไก่เป็นระยะ เพื่อให้แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต (แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตในที่ที่มีอากาศ) ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตเพิ่มจำนวนขึ้น ก็จะช่วยยับยั้งกลิ่นเหม็นได้ และยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ปุ๋ยมูลไก่ยังอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสที่กล่าวกันว่าช่วยให้รากของพืชที่เพาะปลูกแข็งแรง ติดผลได้ดี และทำให้พืชมีรสหวานอีกด้วย

Step.3"อิเสะกรีน" ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
 〜ปราศจากทั้ง 6 ประการ〜

ปุ๋ยที่ได้จากการหมักจะถูกนำมาจำหน่ายเป็น "อิเสะกรีน" โดยที่ "อิเสะกรีน" ปราศจากทั้ง 6 ประการ

1.ปราศจากยาปฏิชีวนะ ไม่ใส่ยาปฏิชีวนะลงไปในอาหารไก่
2.ปราศจากยากำจัดศัตรูพืช พราะเป็นการเลี้ยงในโรงเรือนปิด ทำให้ไม่ค่อยมีแมลงวัน แม้จะมีการใช้ยาฆ่าแมลงก็มีเพียงเล็กน้อย ผลการตรวจสอบที่ได้ก็ต่ำกว่าค่าที่จะสามารถตรวจพบได้
3.ปราศจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอันตราย ไม่มีเชื้อแบคทีเรียก่อโรค เช่น เชื้ออีโคไล เชื้อซาลโมเนลลา เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) (ห้องแล็บภายในบริษัท, ศูนย์การวิเคราะห์คุณภาพอาหารญี่ปุ่น)
4.ปราศจากพยาธิ ไม่มีไข่ เช่น พยาธิตัวกลม หรือเชื้อในกลุ่มคอกซิเดีย (Coccidia)
5.ปราศจากเมล็ดพันธุ์ เมล็ดของวัชพืชหรือหญ้าเลี้ยงสัตว์จะฝ่อไปในขั้นตอนการหมัก จึงไม่มีหลงเหลืออยู่
6.ปราศจากส่วนประกอบที่เป็นไม้ ไม่มีการปรับความชื้นโดยการผสมขี้เลื่อย เปลือกไม้ และอื่นๆ ลงไป

Step.4การฟื้นฟูสภาพดิน
 〜การทำงานของจุลินทรีย์〜

ในดินที่มีการใช้ "อิเสะกรีน" ที่อุดมด้วยสารอาหารนั้น จะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์เติบโตขึ้น และด้วยอิทธิพลของจุลินทรีย์จะทำให้รากของพืชมีความแข็งแรง และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น หอยทาก กบ แมงมุม กุ้งเครย์ฟิช ที่เคยหายไปก็จะกลับคืนมาอีกครั้ง เมื่อกลับมาเป็นผืนดินที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจอีกครั้ง เราจึงสามารถเพาะปลูกพืชที่มีชีวิตชีวาได้

Step.5step5 เพาะปลูกข้าวและผักด้วยการใช้ยากำจัดศัตรูพืชในระดับต่ำ
 〜ปุ๋ยที่เกษตรกรต่างยอมรับ〜

"อิเสะกรีน" ที่ช่วยในการฟื้นฟูดินนี้เป็นที่ยอมรับและใช้งานจากเกษตรกรจำนวนมาก อีกทั้งผัก ข้าว และผลไม้ที่เป็นผลผลิตจากการใช้ "อิเสะกรีน" ยังมีรสหวานและฉ่ำน้ำมาก ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนมากมาย