ติดต่อสอบถาม

  • * บริษัทจะตอบกลับไปยังลูกค้าเป็นรายบุคคล
  • * ระยะเวลาในการตอบกลับอาจช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเนื้อหาในการติดต่อสอบถาม
    ขอความกรุณาไม่นำคำตอบที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ที่อื่นหรือนำไปใช้งานซ้ำ
  • * การติดต่อสอบถามทางอีเมลจะเป็นการตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับ แต่ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาในการตอบกลับ หรืออาจไม่สามารถให้คำตอบได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ติดต่อสอบถาม จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก
  • * ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ระบุไว้จะถูกมานำมาใช้ในการตอบกลับเท่านั้น
นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

cpitrustlogo

ชื่อ *

อีเมลแอดเดรส *

สำหรับยืนยันอีเมลแอดเดรส *

ชื่อประเทศ *

เนื้อหาที่ติดต่อสอบถาม *