ประวัติความเป็นมา

1910
1912
 • เริ่มต้นธุรกิจปรับปรุงการขยายพันธุ์และพันธุกรรมของไก่
1914
 • เริ่มการฟักไข่เทียมโดยใช้ความร้อนจากไฟฟ้า
1920
1929
 • รวบรวมเกษตรกรเพื่อตอบสนองต่อภาวะถดถอยในชุมชนเกษตรกรรม สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสร้างสถานที่จัดเก็บไข่ไก่ร่วมกัน รวมทั้งบริหารงานร่วมกับสมาคมสัตว์ปีกซันโน และได้รับรางวัลจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้
1930
1931
 • สร้างสถิติโลกไข่ 317 ฟองในการทดสอบการรวบรวมไก่สายพันธุ์โอคาซากิ กระทรวงเกษตรและป่าไม้
1932
 • สร้างสถิติสูงสุดของญี่ปุ่นไข่ 321 ฟองในการทดสอบการรวบรวมไก่สายพันธุ์โอคาซากิ กระทรวงเกษตรและป่าไม้
1934
 • ส่งผู้ชำนาญการด้านการจัดการไปยังอเมริกาและอังกฤษ รวมถึงนำเข้าสายพันธุ์ชั้นดี
1940
1947
 • เจ้าชายทาคามัตสึโนะมิยะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชม
1948
 • สร้างสถิติไข่ 300 ฟองครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นสงครามที่ฟาร์มสายพันธุ์โอคาซากิ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ และได้รับรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ (Minister of Agriculture and Forestry Prize)
1950
1958
 • สร้างสถิติโลกในการผลิตไข่ขนาดใหญ่ 365 ฟองที่ฟาร์มไก่ จ.โทยามะ
1959
 • สร้างสถิติโลกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ในการผลิตไข่ขนาดใหญ่ 365 ฟองที่ฟาร์มไก่ จ.โทยามะ และได้รับรางวัลโอจุ (Medal with Yellow Ribbon) จากความสำเร็จในวงการสัตว์ปีกของญี่ปุ่น
1960
1962
 • ส่งออกสายพันธุ์ไก่ไปยังสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และศรีลังกา
1963
 • ทำสัญญาการฟักไข่แบบพิเศษกับบริษัทไฮไลน์ของอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเริ่มการผลิตและจำหน่ายลูกไก่ไฮไลน์
  เปิดสาขาโคโนสุ จ.ไซตามะ
1965
 • พัฒนาฟาร์มจัดเก็บไข่ไก่ด้วยระบบทรีเอ้ก (Tree Egg) (ระบบออลอินออลเอ้าท์ (all-in, all-out ))
1966
 • ขยายแผนกการจัดเก็บไข่ไก่ และเริ่มธุรกิจเลี้ยงดูแม่พันธุ์ที่อายุน้อย
1967
 • สร้างโรงงานฟักไข่ที่สาขาโคโนสุ
1968
 • ก่อตั้งบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ISE Foods Inc.) ที่ อ.โคโนสุ จ.ไซตามะ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  สร้างโรงงานศูนย์ G/P นากานีตะ จ.มิยากิได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
1970
1972
 • สร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ได้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงสร้างโรงงานศูนย์ G/P ยาจิโยะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
1975
 • สร้างโรงงานศูนย์ G/P ที่โยโกฮาม่า โอซาก้า และริวกาซากิได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
1977
 • สร้างโรงงานศูนย์ G/P ชิคามะซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
  สร้างห้องแล็บโคโนสุ (มีอุปกรณ์ตรวจสอบโรคของไก่และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร) ภายในอาคารสำนักงานใหญ่โคโนสุได้เสร็จสมบูรณ์
  สร้างโรงงานศูนย์ G/P ที่ทามะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
1978
 • เริ่มดำเนินงานในส่วนของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่นานาโอะ โอซาก้า ริวกะซากิพร้อมกัน
1980
1980
 • สร้างโรงงานอาหารแช่แข็งที่ ต.ฟุรุโดโนะ จ.ฟุคุชิมะ และเริ่มปฏิบัติงาน
  ก่อตั้งบริษัท อิเสะ อเมริกา จำกัด ที่มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศอเมริกา และมีปริมาณการจัดจำหน่ายเป็นอันดับ 2 จากทั่วประเทศอเมริกา
1981
 • เปิดสำนักงานโตเกียวที่นิชิคิโจ คันดะ โตเกียว และสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรจำนวน 1,000 ตัวที่โทคุดะ จ.อิวาเตะ และเริ่มปฏิบัติงาน
  จัดตั้งระบบการจัดส่งสุกรจำนวน 30,000 ตัวต่อปี ซึ่งรวมถึงฟาร์มเลี้ยงสุกรภายในจังหวัดอิบารากิ
1983
 • ขยายบริษัท อิเสะ อเมริกา ชีโบโดฟู้ดส์ จำกัด ไปยัง 8 มลรัฐทั่วประเทศอเมริกา และเริ่มการทำฟาร์มต้นสลอด (Croton)
1984
 • บริษัท อิเสะ อเมริกา จำกัด และบริษัท อิเสะ อเมริกา ชีโบโดฟู้ดส์ จำกัด มีปริมาณการผลิตและปริมาณการจัดจำหน่ายรวมกันเป็นอันดับ 1 ของประเทศอเมริกา
  เพิ่มความสามารถในการผลิตได้เป็นเท่าตัวจากการปรับปรุงและขยายโรงงานฟุคุชิมะ
1985
 • ย้ายสำนักงานสาขาโตเกียวไปยังอาคารสำนักงานอิเสะ ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นของบริษัทเองที่ตั้งอยู่ที่เนกิชิ เขตไทโต
  สร้างศูนย์ G/P โอกาวะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
  สร้างฟาร์มของบริษัท อิเสะ อเมริกา จำกัด ที่นิวเจอร์ซีย์ได้เสร็จสมบูรณ์
  เพิ่มความสามารถในการผลิตได้เป็นเท่าตัวจากการปรับปรุงใหญ่โรงงานศูนย์ G/P โคโนสุ และสร้างสถิติปริมาณการจำหน่ายไข่แพ็คได้สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง
1986
 • สร้างโรงงานศูนย์ G/P นีงาตะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
1988
 • ปรับปรุงฟาร์มที่โอกาวะ อีนะ และยาจิโยะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิดที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมแบบใต้ถุนสูง
1989
 • ประสบความสำเร็จในการพัฒนา "ไข่อิเสะ (อิเสะโนะทามาโกะ)" ที่มี DHA สูง ทั้งยังประสบความสำเร็จในการทดสอบทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยคานาซาวะ และเริ่มจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง
1990
1990
 • เริ่มจำหน่ายไข่ "โมริทามะ (โมริโนะทามาโกะ)" (ชื่อเดิม: โมริทามะ (คำว่าโมริเขียนด้วยตัวอักษรคันจิ 杜)
1991
 • ก่อตั้งบริษัท ทามามุระเดลิก้า จำกัด และสร้างโรงงานใหม่ที่ ต.ทามามุระ จ.กุนมะ และเริ่มปฏิบัติงาน
1992
 • สร้างโรงงานอาหารแช่เย็นโคโนสุได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
1993
 • ก่อตั้งบริษัท คาโซริวซึ จำกัด (Kazo Ryutsu Corporation) และสร้างโรงงานริวกาซากิเดลี่ขึ้นและเริ่มปฏิบัติงาน จากนั้นสร้างฟาร์มมิโนริ ซึ่งสร้างขึ้นควบรวมกับโรงงาน G/P มิโนริ และเริ่มปฏิบัติงาน
1997
 • การก่อสร้างเพื่อขยายโรงงานฟุคุชิมะในขั้นตอนแรกเสร็จสมบูรณ์ และสร้างไลน์ผลิตสินค้าแช่เย็นได้เป็นที่เรียบร้อย
  ก่อตั้งบริษัท อิเสะเดลิก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ เพื่อเป็นโรงงานผลิตของผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปสำหรับวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
  แบรนด์ไข่ "โมริทามะ" สร้างสถิติมียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของตลาดญี่ปุ่น
2000
2000
 • โรงงานบรรจุหีบห่อมิโนริ (ต.มิโนริ จ.อิบารากิ ) ของบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ ได้รับมาตรฐาน ISO9001 เป็นที่แรกในบรรดาอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
  "โมริทามะ" เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่รายแรกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหาร
2001
 • เริ่มเปิดดำเนินการฟาร์มสึคุบะ
2002
 • เริ่มเปิดดำเนินการโรงงาน PK อิชิโอกะ
  เริ่มเปิดดำเนินการฟาร์มมิซากิ
2003
 • เริ่มเปิดดำเนินการโรงงาน PK โอคายามะ
  เริ่มเปิดดำเนินการโรงงานผลิตภัณฑ์ไข่รูปแบบของเหลวโอคายามะ
2006
 • เริ่มเปิดดำเนินการโรงงาน GP ของบริษัท อิเสะโนโจ จำกัด
  ทำสัญญาในการใช้ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ และเริ่มจำหน่ายไข่ดิสนีย์คุราชิโนะทามาโกะ
2007
 • ก่อตั้ง "บริษัท อิเสะฟาร์ม จำกัด (Ise Farms Co., Ltd.)" บริษัทร่วมทุนที่ผลิตและจำหน่ายไข่ไก่ร่วม ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัทมิตซุยบุซซัน (Mitsui Bussan) ที่ประเทศจีน
2010
2010
 • ครบรอบ 20 ปีการจัดจำหน่าย "โมริทามะ"
2011
 • (ฝ่ายผู้ผลิต) ได้รับรางวัล "ฟู้ด แอคชั่น นิปปอน อวอร์ด ประจำปี 2010 (Food Action Nippon Award)
2012
 • ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งกลุ่มบริษัท