รายละเอียดโดยสังเขปของบริษัท

รายละเอียดโดยสังเขปของบริษัท บริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ISE Foods Inc.)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่โตเกียว
ชั้น 8 อาคารโตเกียวโคซือไคคัง 2-10-1 ยูราคุโจ เขตจิโยดะ โตเกียว 100-0006
[ดูแผนที่การเดินทางได้ที่นี่]
03-6758-6922 (เบอร์กลาง)
สำนักงานใหญ่โคโนสุ
3440 มิดะ อ.โคโนสุ จ.ไซตามะ 365-8555
[ดูแผนที่การเดินทางได้ที่นี่]
048-596-2711 (เบอร์กลาง)
ก่อตั้ง มิถุนายน 1912
เงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านเยน
ตัวแทนบริษัท ฮิโกโนบุ อิเสะ ประธานกรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนาม
ยอดขาย 47,100 ล้านเยน (ปีงบประมาณ มกราคม 2018)
จำนวนพนักงาน 732 คน (ปีงบประมาณ มกราคม 2018)
สำนักงานขาย
สำนักงานขายสาขาเซ็นได
ชั้น 5 VILLAGE106 3-4-16 ซึซึจิกาโอกะ เขตมิยากิโนะ อ.เซ็นได จ.มิยากิ 983-0852
โทรศัพท์: 022-292-3950 โทรสาร: 022-292-3965
สำนักงานขายไข่ไก่ภูมิภาคคันโต
ชั้น8 อาคารโตเกียวโคซือไคคัง 2-10-1 ยูราคุโจ เขตจิโยดะ โตเกียว 100-0006
โทรศัพท์: 03-6758-6923 โทรสาร: 03-6551-2433
สำนักงานขายนากาโนะ
ชั้น 2 อาคารคาโนปัส โคจิมาดะ 1220-1 ต.โคจิมาดะ อ.นากาโนะ จ.นากาโนะ 381-2212
โทรศัพท์: 026-286-2564 โทรสาร: 026-286-2574
สำนักงานขายนาโกย่า
ชั้น 3 อาคาร ISE นาโกย่า 1-23-14 เมเอกิมินามิ เขตนากามุระ อ.นาโกย่า จ.ไอจิ 450-0003
โทรศัพท์: 052-533-5005 โทรสาร: 052-533-5006
สำนักงานขายคานาซาวะ
2-9-8 ฮิโรโอกะ อ.คานาซาวะ จ.อิชิคาวะ 920-0031
โทรศัพท์: 076-262-5622 โทรสาร: 076-262-3258
สำนักงานขายโอซาก้า
301 อาคารคิมุระ 5-11-19 นิชินากาจิมะ เขตโยโดกาวะ อ.โอซาก้า จ.โอซาก้า 532-0011
โทรศัพท์: 06-6886-3003 โทรสาร: 06-6886-3047
สำนักงานขายคิวชู
1606 โออาซะ โอซากิ ต.อนกะ อ.อนกะ จ.ฟุกุโอกะ 811-4342
โทรศัพท์: 093-293-3288 โทรสาร: 093-293-1373
โรงงาน
โรงงานบรรจุหีบห่อชิคามะ
7-10 คิริฟุ คุโรซาวะ ต.ชิคามะ คามิ จ.มิยากิ 981-4111
โทรศัพท์: 0229-65-3042 โทรสาร: 0229-65-4012
โรงงานผลิตภัณฑ์ไข่รูปแบบเหลวชิคามะ
7-10 คิริฟุ คุโรซาวะ ต.ชิคามะ คามิ จ.มิยากิ 981-4111
โทรศัพท์: 0229-65-2031 โทรสาร: 0229-65-2470
โรงงานบรรจุหีบห่ออิชิโอกะ
2459-3 มิมุระ อ.อิชิโอกะ จ.อิบารากิ 315-0048
โทรศัพท์: 0299-35-4004 โทรสาร: 0299-24-3086
โรงงานบรรจุหีบห่อโอกาวะ
1081-14 โนดะ อ.โอมิทามะ จ.อิบารากิ 311-3411
โทรศัพท์: 0299-58-1781 โทรสาร: 0299-58-1179
โรงงานบรรจุหีบห่อมิโนริ
1971-1 นิชิมิเนะ โคอิวาโตะ อ.โอมิทามะ จ.อิบารากิ 319-0107
โทรศัพท์: 0299-48-4171 โทรสาร: 0299-48-4181
โรงงานบรรจุหีบห่อนีงาตะ
921-1 โออาซะ ซังกะ ต.เซโร คิตะคังบาระ จ.นีงาตะ 957-0122
โทรศัพท์: 0254-27-2544 โทรสาร: 0254-27-8109
โรงงานบรรจุหีบห่ออานามิสึ
10-7-1 นาไกมินามิ คาวาชิริโมโตะ ต.อานามิสึ โฮซุ จ.อิชิคาวะ 927-0008
โทรศัพท์: 0768-56-1621 โทรสาร: 0768-56-1223
โรงงานคานาซาวะ
2-9-8 ฮิโรโอกะ อ.คานาซาวะ จ.อิชิคาวะ 920-0031
โทรศัพท์: 076-262-5622 โทรสาร: 076-262-3258
โรงงานบรรจุหีบห่อโอคายามะ
679-1 โคโย ต.มิซากิ คุเมะ จ.โอคายามะ 709-3711
โทรศัพท์: 0868-66-7357 โทรสาร: 0868-66-7356
โรงงานผลิตภัณฑ์ไข่รูปแบบเหลวโอคายามะ
679-1 โคโย ต.มิซากิ คุเมะ จ.โอคายามะ 709-3711
โทรศัพท์: 0868-66-7335 โทรสาร: 0868-66-7356