ประวัติความเป็นมา

1912

เริ่มต้นธุรกิจปรับปรุงการขยายพันธุ์และพันธุกรรมของไก่

1914

เริ่มการฟักไข่เทียมโดยใช้ความร้อนจากไฟฟ้า

1929

รวบรวมเกษตรกรเพื่อตอบสนองต่อภาวะถดถอยในชุมชนเกษตรกรรม สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสร้างสถานที่จัดเก็บไข่ไก่ร่วมกัน รวมทั้งบริหารงานร่วมกับสมาคมสัตว์ปีกซันโน และได้รับรางวัลจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้

1931

สร้างสถิติโลกไข่ 317 ฟองในการทดสอบการรวบรวมไก่สายพันธุ์โอคาซากิ กระทรวงเกษตรและป่าไม้

1932

สร้างสถิติสูงสุดของญี่ปุ่นไข่ 321 ฟองในการทดสอบการรวบรวมไก่สายพันธุ์โอคาซากิ กระทรวงเกษตรและป่าไม้

1934

ส่งผู้ชำนาญการด้านการจัดการไปยังอเมริกาและอังกฤษ รวมถึงนำเข้าสายพันธุ์ชั้นดี

1947

เจ้าชายทาคามัตสึโนะมิยะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชม

1948

สร้างสถิติไข่ 300 ฟองครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นสงครามที่ฟาร์มสายพันธุ์โอคาซากิ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ และได้รับรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ (Minister of Agriculture and Forestry Prize)

1958

สร้างสถิติโลกในการผลิตไข่ขนาดใหญ่ 365 ฟองที่ฟาร์มไก่ จ.โทยามะ

1959

สร้างสถิติโลกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 ในการผลิตไข่ขนาดใหญ่ 365 ฟองที่ฟาร์มไก่ จ.โทยามะ และได้รับรางวัลโอจุ (Medal with Yellow Ribbon) จากความสำเร็จในวงการสัตว์ปีกของญี่ปุ่น

1962

ส่งออกสายพันธุ์ไก่ไปยังสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และศรีลังกา

1963

ทำสัญญาการฟักไข่แบบพิเศษกับบริษัทไฮไลน์ของอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเริ่มการผลิตและจำหน่ายลูกไก่ไฮไลน์
เปิดสาขาโคโนสุ จ.ไซตามะ

1965

พัฒนาฟาร์มจัดเก็บไข่ไก่ด้วยระบบทรีเอ้ก (Tree Egg) (ระบบออลอินออลเอ้าท์ (all-in, all-out ))

1966

ขยายแผนกการจัดเก็บไข่ไก่ และเริ่มธุรกิจเลี้ยงดูแม่พันธุ์ที่อายุน้อย

1967

สร้างโรงงานฟักไข่ที่สาขาโคโนสุ

1968

ก่อตั้งบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ISE Foods Inc.) ที่ อ.โคโนสุ จ.ไซตามะ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
สร้างโรงงานศูนย์ G/P นากานีตะ จ.มิยากิได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน

1972

สร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ได้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงสร้างโรงงานศูนย์ G/P ยาจิโยะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน

1975

สร้างโรงงานศูนย์ G/P ที่โยโกฮาม่า โอซาก้า และริวกาซากิได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน

1977

สร้างโรงงานศูนย์ G/P ชิคามะซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
สร้างห้องแล็บโคโนสุ (มีอุปกรณ์ตรวจสอบโรคของไก่และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร) ภายในอาคารสำนักงานใหญ่โคโนสุได้เสร็จสมบูรณ์
สร้างโรงงานศูนย์ G/P ที่ทามะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน

1978

เริ่มดำเนินงานในส่วนของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่นานาโอะ โอซาก้า ริวกะซากิพร้อมกัน

1980

สร้างโรงงานอาหารแช่แข็งที่ ต.ฟุรุโดโนะ จ.ฟุคุชิมะ และเริ่มปฏิบัติงาน
ก่อตั้งบริษัท อิเสะ อเมริกา จำกัด ที่มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศอเมริกา และมีปริมาณการจัดจำหน่ายเป็นอันดับ 2 จากทั่วประเทศอเมริกา

1981

เปิดสำนักงานโตเกียวที่นิชิคิโจ คันดะ โตเกียว และสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรจำนวน 1,000 ตัวที่โทคุดะ จ.อิวาเตะ และเริ่มปฏิบัติงาน
จัดตั้งระบบการจัดส่งสุกรจำนวน 30,000 ตัวต่อปี ซึ่งรวมถึงฟาร์มเลี้ยงสุกรภายในจังหวัดอิบารากิ

1983

ขยายบริษัท อิเสะ อเมริกา ชีโบโดฟู้ดส์ จำกัด ไปยัง 8 มลรัฐทั่วประเทศอเมริกา และเริ่มการทำฟาร์มต้นสลอด (Croton)

1984

บริษัท อิเสะ อเมริกา จำกัด และบริษัท อิเสะ อเมริกา ชีโบโดฟู้ดส์ จำกัด มีปริมาณการผลิตและปริมาณการจัดจำหน่ายรวมกันเป็นอันดับ 1 ของประเทศอเมริกา
เพิ่มความสามารถในการผลิตได้เป็นเท่าตัวจากการปรับปรุงและขยายโรงงานฟุคุชิมะ

1985

ย้ายสำนักงานสาขาโตเกียวไปยังอาคารสำนักงานอิเสะ ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นของบริษัทเองที่ตั้งอยู่ที่เนกิชิ เขตไทโต
สร้างศูนย์ G/P โอกาวะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน
สร้างฟาร์มของบริษัท อิเสะ อเมริกา จำกัด ที่นิวเจอร์ซีย์ได้เสร็จสมบูรณ์
เพิ่มความสามารถในการผลิตได้เป็นเท่าตัวจากการปรับปรุงใหญ่โรงงานศูนย์ G/P โคโนสุ และสร้างสถิติปริมาณการจำหน่ายไข่แพ็คได้สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง

1986

สร้างโรงงานศูนย์ G/P นีงาตะได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน

1988

ปรับปรุงฟาร์มที่โอกาวะ อีนะ และยาจิโยะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิดที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมแบบใต้ถุนสูง

1989

ประสบความสำเร็จในการพัฒนา "ไข่อิเสะ (อิเสะโนะทามาโกะ)" ที่มี DHA สูง ทั้งยังประสบความสำเร็จในการทดสอบทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยคานาซาวะ และเริ่มจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง

1990

เริ่มจำหน่ายไข่ "โมริทามะ (โมริโนะทามาโกะ)" (ชื่อเดิม: โมริทามะ (คำว่าโมริเขียนด้วยตัวอักษรคันจิ 杜)

1991

ก่อตั้งบริษัท ทามามุระเดลิก้า จำกัด และสร้างโรงงานใหม่ที่ ต.ทามามุระ จ.กุนมะ และเริ่มปฏิบัติงาน

1992

สร้างโรงงานอาหารแช่เย็นโคโนสุได้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มปฏิบัติงาน

1993

ก่อตั้งบริษัท คาโซริวซึ จำกัด (Kazo Ryutsu Corporation) และสร้างโรงงานริวกาซากิเดลี่ขึ้นและเริ่มปฏิบัติงาน จากนั้นสร้างฟาร์มมิโนริ ซึ่งสร้างขึ้นควบรวมกับโรงงาน G/P มิโนริ และเริ่มปฏิบัติงาน

1997

การก่อสร้างเพื่อขยายโรงงานฟุคุชิมะในขั้นตอนแรกเสร็จสมบูรณ์ และสร้างไลน์ผลิตสินค้าแช่เย็นได้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อตั้งบริษัท อิเสะเดลิก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ เพื่อเป็นโรงงานผลิตของผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปสำหรับวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
แบรนด์ไข่ "โมริทามะ" สร้างสถิติมียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของตลาดญี่ปุ่น

2000

โรงงานบรรจุหีบห่อมิโนริ (ต.มิโนริ จ.อิบารากิ ) ของบริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ ได้รับมาตรฐาน ISO9001 เป็นที่แรกในบรรดาอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
"โมริทามะ" เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่รายแรกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหาร

2001

เริ่มเปิดดำเนินการฟาร์มสึคุบะ

2002

เริ่มเปิดดำเนินการโรงงาน PK อิชิโอกะ
เริ่มเปิดดำเนินการฟาร์มมิซากิ

2003

เริ่มเปิดดำเนินการโรงงาน PK โอคายามะ
เริ่มเปิดดำเนินการโรงงานผลิตภัณฑ์ไข่รูปแบบของเหลวโอคายามะ

2006

เริ่มเปิดดำเนินการโรงงาน GP ของบริษัท อิเสะโนโจ จำกัด
ทำสัญญาในการใช้ลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ และเริ่มจำหน่ายไข่ดิสนีย์คุราชิโนะทามาโกะ

2007

ก่อตั้ง "บริษัท อิเสะฟาร์ม จำกัด (Ise Farms Co., Ltd.)" บริษัทร่วมทุนที่ผลิตและจำหน่ายไข่ไก่ร่วม ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัทมิตซุยบุซซัน (Mitsui Bussan) ที่ประเทศจีน

2010

ครบรอบ 20 ปีการจัดจำหน่าย "โมริทามะ"

2011

(ฝ่ายผู้ผลิต) ได้รับรางวัล "ฟู้ด แอคชั่น นิปปอน อวอร์ด ประจำปี 2010 (Food Action Nippon Award)

2012

ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งกลุ่มบริษัท