รายละเอียดโดยสังเขปของบริษัท

รายละเอียดโดยสังเขปของบริษัท

บริษัท อิเสะ ฟู้ดส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ISE Foods Inc.)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่โตเกียว

ชั้น 8 อาคารโตเกียวโคซือไคคัง 2-10-1 ยูราคุโจ เขตจิโยดะ โตเกียว 100-0006 
[ดูแผนที่การเดินทางได้ที่นี่]
03-6758-6922 (เบอร์กลาง)

สำนักงานใหญ่โคโนสุ

3440 มิดะ อ.โคโนสุ จ.ไซตามะ 365-8555 
[ดูแผนที่การเดินทางได้ที่นี่]
048-596-2711 (เบอร์กลาง)

ก่อตั้ง

มิถุนายน 1968

เงินทุนจดทะเบียน

20 ล้านเยน (ปีงบประมาณ มกราคม 2015)

ตัวแทนบริษัท

ฮิโกโนบุ อิเสะ ประธานกรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนาม

ยอดขาย

46,800 ล้านเยน (ปีงบประมาณ มกราคม 2017)

จำนวนพนักงาน

733 คน (ปีงบประมาณ มกราคม 2017)

สำนักงานขาย

สำนักงานขายสาขาเซ็นได

ชั้น 5 VILLAGE106 3-4-16 ซึซึจิกาโอกะ เขตมิยากิโนะ อ.เซ็นได จ.มิยากิ 983-0852
โทรศัพท์: 022-292-3950 โทรสาร: 022-292-3965

สำนักงานขายไข่ไก่ภูมิภาคคันโต

ชั้น8 อาคารโตเกียวโคซือไคคัง 2-10-1 ยูราคุโจ เขตจิโยดะ โตเกียว 100-0006
โทรศัพท์: 03-6758-6923 โทรสาร: 03-6551-2433

สำนักงานขายนีงาตะ

921-1 โออาซะ ซังกะ ต.เซโร คิตะคังบาระ จ.นีงาตะ 957-0122
โทรศัพท์: 0254-27-2544 โทรสาร: 0254-27-8109

สำนักงานขายนากาโนะ

ชั้น 2 อาคารคาโนปัส โคจิมาดะ 1220-1 ต.โคจิมาดะ อ.นากาโนะ จ.นากาโนะ 381-2212
โทรศัพท์: 026-286-2564 โทรสาร: 026-286-2574

สำนักงานขายนาโกย่า

ชั้น 3 อาคาร ISE นาโกย่า 1-23-14 เมเอกิมินามิ เขตนากามุระ อ.นาโกย่า จ.ไอจิ 450-0003
โทรศัพท์: 052-533-5005 โทรสาร: 052-533-5006

สำนักงานขายคานาซาวะ

2-9-8 ฮิโรโอกะ อ.คานาซาวะ จ.อิชิคาวะ 920-0031
โทรศัพท์: 076-262-5622 โทรสาร: 076-262-3258

สำนักงานขายโอซาก้า

301 อาคารคิมุระ 5-11-19 นิชินากาจิมะ เขตโยโดกาวะ อ.โอซาก้า จ.โอซาก้า 532-0011
โทรศัพท์: 06-6886-3003 โทรสาร: 06-6886-3047

สำนักงานขายโอคายามะ

679-1 โคโย ต.มิซากิ คุเมะ จ.โอคายามะ 709-3711
โทรศัพท์: 0868-66-7130 โทรสาร: 0868-66-7356

สำนักงานขายคิวชู

1606 โออาซะ โอซากิ ต.อนกะ อ.อนกะ จ.ฟุกุโอกะ 811-4342
โทรศัพท์: 093-293-3288 โทรสาร: 093-293-1373

โรงงาน

โรงงานบรรจุหีบห่อชิคามะ

7-10 คิริฟุ คุโรซาวะ ต.ชิคามะ คามิ จ.มิยากิ 981-4111
โทรศัพท์: 0229-65-3042 โทรสาร: 0229-65-4012

โรงงานผลิตภัณฑ์ไข่รูปแบบเหลวชิคามะ

7-10 คิริฟุ คุโรซาวะ ต.ชิคามะ คามิ จ.มิยากิ 981-4111
โทรศัพท์: 0229-65-2031 โทรสาร: 0229-65-2470

โรงงานบรรจุหีบห่ออิชิโอกะ

2459-3 มิมุระ อ.อิชิโอกะ จ.อิบารากิ 315-0048
โทรศัพท์: 0299-35-4004 โทรสาร: 0299-24-3086

โรงงานบรรจุหีบห่อโอกาวะ

1081-14 โนดะ อ.โอมิทามะ จ.อิบารากิ 311-3411
โทรศัพท์: 0299-58-1781 โทรสาร: 0299-58-1179

โรงงานบรรจุหีบห่อมิโนริ

1971-1 นิชิมิเนะ โคอิวาโตะ อ.โอมิทามะ จ.อิบารากิ 319-0107
โทรศัพท์: 0299-48-4171 โทรสาร: 0299-48-4181

โรงงานบรรจุหีบห่อนีงาตะ

921-1 โออาซะ ซังกะ ต.เซโร คิตะคังบาระ จ.นีงาตะ 957-0122
โทรศัพท์: 0254-27-2544 โทรสาร: 0254-27-8109

โรงงานบรรจุหีบห่ออานามิสึ

10-7-1 นาไกมินามิ คาวาชิริโมโตะ ต.อานามิสึ โฮซุ จ.อิชิคาวะ 927-0008
โทรศัพท์: 0768-56-1621 โทรสาร: 0768-56-1223

โรงงานคานาซาวะ

2-9-8 ฮิโรโอกะ อ.คานาซาวะ จ.อิชิคาวะ 920-0031
โทรศัพท์: 076-262-5622 โทรสาร: 076-262-3258

โรงงานบรรจุหีบห่อโอคายามะ

679-1 โคโย ต.มิซากิ คุเมะ จ.โอคายามะ 709-3711
โทรศัพท์: 0868-66-7357 โทรสาร: 0868-66-7356

โรงงานผลิตภัณฑ์ไข่รูปแบบเหลวโอคายามะ

679-1 โคโย ต.มิซากิ คุเมะ จ.โอคายามะ 709-3711
โทรศัพท์: 0868-66-7335 โทรสาร: 0868-66-7356